Loading...
Poslovni model 2018-04-19T12:01:33+00:00

Iščete ponudnika za vzdrževanje objekta?

Pošljite povpraševanje

Smernice poslovnega modela vzdrzevalci.si

Blagovna znamka vzdrzevalci.si je nastala zaradi potrebe trga po združevanju sorodnih storitev. Idejna zasnova članov blagovne znamke je ponuditi kupcu več obrtniških storitev kot večjo lastno prodajno moč. Poslovni model kot inovativna rešitev je vključiti več obrtniških storitev iz ciljne dejavnosti, vendar ne kot posamezna družba, temveč pod skupno blagovno znamko v smislu »skupaj smo močnejši«.

Poslovni model temelji na zaupanju vseh deležnikov, kjer vsi sodelujejo z pretokom informacij iz lastnih tržnih aktivnosti, uporaba skupnih resursov pri različnih dobaviteljih, medsebojna podpora pri samostojni izvedbi posameznega deležnika ne glede na izvor pridobljenega posla in nesebična izpostavljenost blagovne znamke kot sestavni del imena vsakega deležnika ( npr. : Instalacije Žagar d.o.o., član skupine vzdrzevalci.si )

Poleg družbe Commex service group d.o.o., ki nudi storitve čiščenja ( dnevna, periodična, generalna in specialna čiščenja), sestavljajo skupino vzdrzevalci.si še ostali člani blagovne znamke in sicer Vzdrževanje objektov d.o.o. Novo mesto ( najem in prodaja dvižnih košar, obžagovanje drevja in okraševanje objektov, višinska dela ), Elektro in strojne inštalacije Žagar d.o.o. in Rarec in d.o.o. ( hitro montažne hale iz jekla, skladiščni šotori, pokrita parkirišča in izdelava kovinskih konstrukcij ).

Vse družbe imajo dolgoletno tradicijo, izkušnje, tehnične in kadrovske kapacitete za kvalitetno izvedbo ponujenih obrtniških storitev.

V ta namen je vzpostavljen skupni komunikacijski portal, ki bo po potrebah kupca usmerjal povpraševanja po dejavnosti v kolikor ni potreben skupen nastop oziroma izvedba po sodobnem obrtniškim modelom »eden za vse in vsi za enega«, kjer bo skupno izvedbo del prevzela družba z največjim obsegom izvedbenih del.

Cilj oglaševanja blagovne znamke ni pokriti le lokalno sredino, temveč večji del Slovenskega tržišča in biti prepoznaven ne glede na raznoliko konkurenčno ponudbo inženiring družb.

Vzdrzevalci.si

Člani skupine vzdrzevalci.si