Iščete ponudnika za vzdrževanje objektov?

Pošljite povpraševanje

Uvodne določbe

MM Metropola media d.o.o. ( izvajalec) je sprejel splošne pogoje poslovanja, ki jih uporablja pri komuniciranju s tretjimi osebami ( v nadaljevanju: obiskovalci spletne strani). Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo na spletno stran. Šteje se, da je posameznik seznanjen s Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

Zbirke poslovnih podatkov

Izvajalec podatke nosilcev poslovnega modela, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru posredovanih podatkov vseh udeležencev, zbira z namenom promocije in obveščanja obiskovalcev oziroma uporabnikov o aktivnostih poslovnega modela.

Poslovni podatki, ki jih izvajalec zbira, so lahko: ime in naslov udeleženca, telefonska številka, kontaktne osebe, naslov elektronske pošte in podatke o dejavnosti oziroma ponudbi udeleženca. Na podlagi izrecne, pisne privolitve udeleženca pa izvajalec lahko zbira tudi druge poslovne podatke za javno objavo.

Udeleženec lahko kadar koli pisno na naslov info@vzdrzevalci.si zahteva, da izvajalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove poslovne podatke za namen promocije ali obveščanja o aktivnostih poslovnega modela. Izvajalec bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečil uporabo poslovnih podatkov udeleženca ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil udeleženca, ki je to zahteval.

· Izvajalec podatke nosilcev poslovnega modela, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru posredovanih podatkov vseh udeležencev, zbira z namenom promocije in obveščanja obiskovalcev oziroma uporabnikov o aktivnostih poslovnega modela.

Poslovni podatki, ki jih izvajalec zbira, so lahko: ime in naslov udeleženca, telefonska številka, kontaktne osebe, naslov elektronske pošte in podatke o dejavnosti oziroma ponudbi udeleženca. Na podlagi izrecne, pisne privolitve udeleženca pa izvajalec lahko zbira tudi druge poslovne podatke za javno objavo.

Udeleženec lahko kadar koli pisno na naslov info@vzdrzevalci.si zahteva, da izvajalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove poslovne podatke za namen promocije ali obveščanja o aktivnostih poslovnega modela. Izvajalec bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečil uporabo poslovnih podatkov udeleženca ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil udeleženca, ki je to zahteval.

Omejitev reproduciranja vsebin

Članki, slike, posnetki in druge vsebine, objavljene na spletni strani www.vzdrzevalci.si so lahko večkratno reproducirani tudi v komercialne namene. Vsebovati morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez navedbe vira.

Shranjevanje poslovnih podatkov

Izvajalec se zavezuje, da bo poslovne podatke, zbrane na zgoraj naveden način, varoval v skladu z zakonskimi predpisi, ter da jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

Blagovna znamka vzdrzevalci.si

Ustanovitelja blagovne znamke vzdrzevalci.si, grafične podobe in poslovnega modela sta Drago Gavranovič in Mitja Lužar, ki sta tudi skrbnika spletne strani www.vzdrzevalci.si in FB strani vzdrzevalci.si.
Ustanovitelja pooblaščata družbo MM Metropola media d.o.o Novo mesto, da zastopa poslovni model v pravnem prometu. Člani, ki podpišejo pogodbo o sodelovanju na letni ravni imajo pravico do uporabe blagovne znamke in grafične podobe za ves čas trajanja pogodbe. Člani, ki podpišejo pogodbo o sodelovanju imajo enake pravice in soodločajo pri oblikovanju programske vsebine za predmetno leto.
Člani po izteku pogodbe, ki ne podaljšajo oziroma ne podpišejo nove pogodbe se jim članstvo ukine in nimajo več pravice do uporabe in distribucije imena, grafične podobe in uporabe poslovnega modela v druge namene oziroma posredovati tretjim osebam.

Sprememba splošnih pogojev

Izvajalec si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.vzdrzevalci.si, vsaj 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti. V primeru, da posamezni udeleženec ne zahteva prepovedi uporabe poslovnih podatkov, se šteje, da se s spremembo Splošnih pogojev strinja.

Izključitev odgovornosti

Izvajalec zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom poslovnega modela zaradi vsebin, objavljenih na spletni strani www.vzdrzevalci.si ali vsebin, objavljenih v elektronskem ali tiskanem letaku. Prav tako zavrača vsako odgovornost do obiskovalcev spletne strani ali tretjih oseb, ki bi zaradi objavljenih vsebin ali po prejetju elektronskega ali tiskanega letaka lahko bili zavedeni ali kako drugače oškodovani.

Vprašanja in reklamacije posameznikov

Za posamezna vprašanja ali reklamacije se posamezniki poslovnega modela ali obiskovalci lahko obrnejo na elektronsko pošto
info@vzdrzevalci.si.

Pravno obvestilo zaradi GDPR uredbe

Upravljavec spletnih strani https://www.vzdrzevalci.si je podjetje MM Metropola media d.o.o.

Spletne strani so namenjene splošnemu informiranju o podjetju in naših storitvah. Vsebina teh spletnih strani je last upravljavca in kot takšna avtorskopravno zaščitena. Vse informacije in podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave. Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino teh spletnih strani brez predhodnega obvestila.

ODGOVORNOST

Upravljavec teh spletnih strani in podjetje, ki je postavilo spletne strani ne jamčita za točnost podatkov na spletnih straneh in ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, ki izhaja iz ogleda/uporabe teh spletnih strani in dostopa do objavljenih informacij.
Spletne strani vsebujejo tudi povezave do spletnih strani tretjih oseb, vendar upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in informacije na spletnih straneh tretjih oseb.

PRAVILA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta) in drugo veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov skrbi za varnost vseh osebnih podatkov, ki jih pridobi preko teh spletnih strani.

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Vaše osebne podatke zbiramo le, če jih posredujete sami, na primer ob oddaji kontaktnega obrazca, ali ob oddaji obrazca za povpraševanje.

PIŠKOTKI

Ob prvem obisku naših spletnih strani boste obveščeni o možnosti namestitve piškotkov v vaš brskalnik. Šele po vaši jasni potrditvi, da soglašate z namestitvijo piškotkov, bo naša spletna stran le-te tudi uporabila.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke, ki jih posredujete sami in informacije, ki jih zberemo s pomočjo piškotkov uporabljamo izključno v namene statističnih analiz obiskanosti spletnih strani, za komunikacijo ob oddaji kontaktnega obrazca ali obrazca za povpraševanje, za posredovanje e-novic ali za druge namene, s katerimi ste se strinjali ob posredovanju svojih osebnih podatkov.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Vaših osebnih podatkov, ki ste jih posredovali preko spletnih strani in informacij, ki jih zberemo s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen če bodo tako zahtevali pravosodni organi. Dostop do nekaterih osebnih podatkov in dostop do informacij, zbranih s pomočjo piškotkov, ima samo podjetje, ki je naše spletne strani postavilo in s katerim imamo sklenjeno pogodbo o pogodbeni obdelavi. V namene statistične analize obiskanosti spletnih strani s pomočjo piškotkov se uporabljajo anonimizirani podatki.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Informacije, zbrane s pomočjo piškotkov, za namene analize obiskanosti spletnih strani se hranijo v sistemu Google Analytics in so anonimizirane.

Vaše osebne podatke hranimo samo toliko časa, kot je potrebno za izpolnjevanje namena, za katerega smo jih pridobili, ali kot je potrebno za izpolnjevanje zakonskih zahtev.

VAŠE PRAVICE GLEDE OSEBNIH PODATKOV

Skladno z GDPR uredbo imate pravico kadarkoli zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, imate pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora zoper obdelavo. V primeru kakršnihkoli težav ali vprašanj o obdelavi vaših osebnih podatkov in v primeru dostopa, sprememb in izbrisa vaših osebnih podatkov se obrnite na upravljavca spletnih strani.

UPORABA PIŠKOTKOV

KAJ SO PIŠKOTKI

Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in njegovih interesih ob obisku spletnih strani. Vsebina piškotka se shrani v dostopni napravi (računalnik, tablica, pametni telefon) uporabnika v posebni mapi. Sami se morate odločiti ali dovolite shranjevanje piškotkov na vašem računalniku, vendar spletne strani delujejo optimalno, če so vsi piškotki omogočeni. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi s pomočjo izbranih nastavitev spletnega brskalnika.

VRSTE PIŠKOTKOV

Nujno potrebni piškotki
To so piškotki, ki so vedno omogočeni in potrebni, saj omogočajo premikanje po spletni strani in uporabo funkcij spletne strani ali nudenje storitev, ki ste jih sami zahtevali.

Izvedbeni in funkcionalni piškotki
Ti piškotki omogočajo izboljšano funkcionalnost naših spletnih strani. Omogočajo, da si spletno mesto zapomni vaše izbrane možnosti. Uporabljajo se samo za izboljšanje delovanja spletne strani.

Ciljni ali oglaševalski piškotki
Ti piškotki zbirajo informacije, ki zagotavljajo boljše prilagajanje oglaševanja vašim interesom. Z odjavo od teh piškotkov, vam prikazana oglasna sporočila ne bodo ustrezna vašim preferencam.

SEZNAM UPORABLJENIH PIŠKOTKOV NA NAŠIH SPLETNIH STRANEH

Cookie names Type of cookie First or Third party Can be blocked Session or Persistent Expiry Time Purpose
_gat_gtag_UA_53500201_20 Essentials Third party Persistent 1563354902
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gat, _gid Analytics Third party Persistent
PH_HPXY_CHECK Essentials Third party Session

Člani skupine vzdrzevalci.si